UAB „Langė“
Skambinkite jau dabar telefonu 8 644 33339

Apie pelėsį ir langų rasojimą

Kodėl atsiranda pelėsis?

Dažniausia pelėsių atsiradimo pagrindinė priežastis  yra nepakankamas patalpų vėdinimas. Daugiabučiuose namuose įrengti vėdinimo kanalai dažnai būna užsikimšę ar uždengti specialiai(kad šilumos neištrauktų). To pasekoje patalpoje susidaro padidintas santykinis oro drėgnumas (60% ir daugiau). Žemėjant lauko oro temperatūrai stiklų paviršiai ir angokraščiai atvėsta labiausiai (pasiekia rasos taško temperatūrą), todėl šalčiausiuose sienos vietose apie langus gali pradėti kondensuotis ore esantys vandens garai. Vanduo įsigeria į sienos konstrukciją. Tam ciklui kartojantis, dažnai ir nesant pakankamo vėdinimo, garantuojančio atsiradusios drėgmės pašalinimą iš sienos, ji įmirksta tiek, kad pradeda prarasti savo šilumos izoliacines savybes. Peršalimo vietose formuojasi “šalčio tiltai”. Tai dar labiau skatina vandens garų kondensavimąsi ir kitus nepageidaujamus reiškinius. Tokius kaip pačios sienos konstrukcijos ir pirmiausia jos vidinės apdailos ardymą.

Šis procesas iš esmės sėkmingai vyksta visur kur yra drėgnos sienos. Todėl, kai patalpos yra nepakankamai vėdinamos ir šildomos, o patalpoje ant sienų paviršių pastebima drėgmė tai reiškia tik viena, kad susidaro “šalčio tiltai”. To priežasčių gali būti ir daugiau:- vanduo patenkantis ant sienos iš lauko pusės dėl neteisingo parapeto skardinimo (ypač daugiabučių viršutiniai aukštai), netvarkingų lietvamzdžių, blokiniuose namuose nesandarios siūlės, sienos konstrukcijų defektai (nėra garo izoliacinio sluoksnio, paprasčiausias brokas) ar tiesiog nepakankama išorinių sienų varža.

Pastebėjus drėgstančias išorines sienas (kampai, angokraščiai…) iškarto būtina išsiaiškinti to priežastis ir jas pašalinti. Šias patalpas būtina intensyviau vėdinti, o pereinamuoju ar žiemos laikotarpiu ir šildyti iki pilno sienų konstrukcijos išdžiovinimo. Tai kainuoja, bet, patikėkite, žymiai mažiau negu sunaikinti atsiradusius pelėsius ir padaryti bute naują apdailą.

Kaip panaikinti pelėsius?

Pirmiausia apipelijusį paviršių būtina kruopščiai nuplauti karštu vandens su sodos ir skalbimo miltelių tirpalu (10% koncentracijos). Grybeliai bijo šarminės aplinkos ir žūsta. Vėliau nugrandžius pelėsių likučius reikia papildomai dezinfekuoti 5% vario sulfato(sodrios mėlynos spalvos kristalai pardavinėjami sodo prekėse) tirpalu arba fungicidais. Tai atlikti būtina labai sąžiningai, nes palikus grybelio židinius jis atsinaujins iš naujo. Tik įsitikinus, kad grybelis pilnai sunaikintas ir pilnai išdžiovinus sienų konstrukciją galima pradėti sienų paviršių paruošimą apdailos darbams.

Deja, netgi viską atlikus gerai niekas negali garantuoti, kad pelėsis po kiek laiko vėl neatsiras, jeigu nebuvo išsiaiškinta ir pašalinta tikroji pelėsio atsiradimo priežastis ar nebus tinkamo patalpų vėdinimo.

Ką daryti, kad pelėsis neatisrastų?

Languose montuojamų paprastų vėdinimo sistemų funkcionavimas ir pro juos pritekančio švaraus oro kiekis priklauso nuo atmosferinio slėgio pokyčių, temperatūros, vėjo ir patalpose įrengtos ištraukiamosios ventiliacijos. Todėl pasirinktas vėdinimo būdas ne visada gali garantuoti komfortišką mikroklimatą patalpose.

Plastikiniai langai pasižymi ypatingu sandarumu ko neturėjo jokie senieji langai. Todėl netgi mažas vėdinimasis priklausys tik nuo Jūsų veiksmų.

Pirmiausia įsitikinkite ar Jūsų buto ventiliacijos kanalai gerai funkcionuoja(priglauskite paprastą mokyklinio sąsiuvinio lapą prie ventiliacijos angos-paleidus jis turi pats nenukristi)Jei trauka per maža reikia aiškintis to priežastis.

Virtuvėj verdant valgį būtinai įjungite ištraukiamają ventiliaciją.

Stenkitės duris tarp patalpų laikyti atdaras (taip oras bent jau patalpų viduje geriau cirkuliuos).

Vėdinti patalpas intensyviai būtina keletą kartų per dieną, o pastovų oro pritekėjimą reikia garantuoti naudojantis mikroventiliacija arba orlaide. Kai lauko oro temperatūra žemesnė kaip –10C (minus dešimt laipsnių) rekomenduojama patalpas vėdinti trumpalaikiai plačiau atidarant langų varčias, kas žymiai efektingiau sumažina patalpų santykinį oro drėgnumą, bet neleidžia atvėsti patalpos daiktų paviršiams. Taip vėdinant patalpas sutaupoma nemažai šilumos energijos, nes oro šiluminis talpumas yra žymiai mažesnis už patalpos daiktų ar statybinių konstrukcijų.

Taip pat galima naudoti buitinius drėgmės surinkėjus.

Kodėl rasoja langai iš vidaus?

Dažniausia to  priežastis ta pati drėgmė. Dažniausia pasitaiko senesnės konstrukcijos plastikiniuose languose - rėmai trijų kamerų, siauri, iki 60mm, stiklo paketas be selektyvinės dangos.

Ką daryti, kad langai nerasotų?

Kovos būdai analogiški  kaip ir kovojant su pelėsiu. Be to patartumėme pasikeisti jei ne visą langą, tai bent stiklo paketą. Naujos kartos stiklo paketai iki 7 kartų šiltesni už paprasto stiklo paketą.

Kodėl rasoja langai iš išorės?

Kondensto atsiradimas išoriniame stiklo pakete dažniausia atsiranda ant trijų stiklų paketų su dviem selektyvinėm dangom, kartais pasitaiko ir ant dviejų stiklų paketo su trečios kartos selektyvu bei užpildytu inertinėmis dujomis.
Turi didesnį polinkį rasoti iš šiaurės ar vakarų pusės, turi įtakos ir vandens telkinių artumas.
Bet kokiu atveju tai yra požymis kad įsigyjote tikrai gerus langus.